Renovering

Renovering innebär att man söker återställa något mer eller mindre till sitt forna ursprungliga skick.

I våra dagar står renovering av bostäder i en klass för sig då de bidrar till att höja byggnaders värde på en fastighetsmarknad där värdet till synes är i ständigt växande.

Renovering är dock inte endast något som är kopplat till byggnader.

En del tycker om att renovera bilar och andra typer av fordon. Andra är experter på att renovera konst, till exempel exklusiva oljemålningar. Åter andra renoverar möbler i trä med eller utan stoppning, med eller utan textilier eller läder. Speciella renoveringar sker även av stora objekt som flygplan och skepp.

 

Inspiration
Innan man påbörjar ett större renoveringsprojekt är det bra om man skaffar sig inspiration till hur man vill att slutresultatet av renoveringen ska bli. Handlar det om byggnader bör man beakta vilken typ av byggnad det handlar om. Gäller renoveringen ett 1700-tals torp eller ett radhus från 1970-talet? Är det möjligt att utföra renoveringen samtidigt som tidstypisk inredning bevaras?

Handlar det om att renovera en ”jänkare”, alltså en amerikansk bil från 1960-talet och tidigare? är det möjligt att samtidigt miljöanpassa dess motor, bränsleförsörjnings- och avgas system så att den blir mer miljövänlig med dagens mått mätt?

För att få inspiration till ens renoveringsprojekt är det alltid en god idé att läsa branschtidningar och Gör-det-själv-böcker. I dag finns även möjligheten att följa någon på det sociala nätverket Pinterest. Idag finns det en nästintill oändlig tillgång på information för den som önskar få idéer inför ett kommande renoveringsprojekt. Det är idag lätt att finna all möjlig information i såväl tryckta medier som på ”nätet”.Renovering 2

 

Gör som proffsen – skapa en mood board
Inredare brukar skapa en inrednings- eller mood board inför ett större projekt. Ta för vana att skapa en mood board inför varje projekt. Den tid det tar sparas in många gånger om eftersom den ger den riktlinjer för val och inköp då planerna ska genomföras i praktiken.

Med hjälp av en mood board effektiviseras inköpsrundorna och risken att man köper fel saker reduceras. Det slutliga resultatet blir också mer optimalt då det inte spretar åt olika håll som det tenderar att göra då enbart oplanerade impulsköp får styra inköpen.

Den som gör ett collage av en inrednings board med allt det som varit vägledande för projektet får även en dekorativ tavla på köpet. En tavla som smälter in i det rum som varit föremål för renoveringen. Naturligtvis kan man alltid komplettera med exempelvis posters som passar in i den övriga inredningen och den stämning man skapat med sin mood board.