Badrumsrenovering

Att renovera ett badrum kan vara en dröm som kan förvandlas till en veritabel mardröm. Det är en av anledningarna till att en bostad som har ett badrum som är relativt nyrenoverat är av relativt stort intresse för en presumtiv bostadsspekulant. För att badrumsrenoveringen ska resultera i ett nytt fräscht badrum – utan dolda fel – är det av största vikt att allt från rivning av det gamla till planering av det nya sker på bästa möjliga sätt.

 

Renovera själv eller anlita totalentreprenad
Oavsett man har för avsikt att göra allt eller det mesta av badrumsrenoveringen själv eller man har för avsikt att anlita professionella hantverkare för jobbet, så är det av största vikt att projektet planeras in i minsta detalj. I Sverige är det tillåtet att renovera våtrum, som bad- eller duschrum, även om man inte är utbildad fackman med formell kompetens. Dock ska arbetet vara fackmannamässigt utfört och följa de byggnormer som gäller för våtrum. Man vill att både hemförsäkring och villaförsäkring ska täcka kostnader vid eventuell framtida fuktskador.Badrumsrenovering 1

 

Badrumsprojektets ekonomi
Gör en realistisk budget innan renoveringen påbörjas. Avsätt runt tio procent av totalbudgeten till en reserv för det fall budgeten spricker. Något som är ganska vanligt i renoveringsprojekt. Viktigast av allt var riktigt kostnadsmedveten från allra första början. Släpper man kontrollen över de budgeterade medlen är pengarna slut fortare än man täckt från allra första början. Kom ihåg att utnyttja ROT-avdraget.

 

Att köpa billigt – eller kvalitet
Ett bra tips är att inte snåla på kvaliteten. Ofta har de stora byggvaruhusen till synes billiga erbjudanden till exempel för inköp av kakel och klinkers. Undersök var professionella hantverkare inhandlar motsvarande produkter och jämför både pris och kvalitet. Det kan ju vara så att det kakel som är billigt i inköp på byggstormarknaden är tunnare än det dyrare märket. I förlängningen kan det dessvärre innebära att det billiga lättare kan komma att spricka med tiden och därmed leda till en dyr reparation av det relativt sett nya badrummet.

Då det handlar om totalentreprenad bör både arbetskostnader och kostnaderna för inköp av allt nytt material granskas med hökögon innan offerten godkänns.

 

Badrumsrenovering på entreprenad
Då badrumsrenoveringen sker på entreprenad, anlita enbart auktoriserade hantverkare och kontrollera att de har godkänd branschbehörighet. En auktoriserad elektriker är ju inte per automatik en behörig VVS-konsult. Se till att de som arbetar har en ansvarsförsäkring. Begär offerter på hela arbetet från flera företag och se till att få ett fast pris samt ett slutdatum då renoveringen ska vara klar. Kommunicera med hantverkarna och se till att de är införstådda med vad ert avtal innebär i form av deras prestation. Kontrollera företagets ekonomi och/eller hantverkarna om de är egenföretagare, att de har ett så kallat F-skattebevis. Kontakta Skatteverket för att undersöka om företaget sköter sina skatteinbetalningar. Kontrollera referenser från tidigare kunder. Det är bättre att förutseende från allra första början än att vara efterklok. Avslutningsvis, se till att få ett våtrumsintyg.